Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000

Rekening 2017

Begroting 2018 na wijziging

2019

2020

2021

2022

01 Economie, werk en onderwijs

Lasten

18.788

20.488

18.451

20.403

19.150

19.019

Baten

-6.525

-7.022

-6.847

-8.133

-6.235

-6.237

Saldo

12.263

13.466

11.604

12.270

12.915

12.782

02 Energie en klimaat

Lasten

22.760

23.958

24.453

25.349

26.454

27.136

Baten

-25.244

-26.212

-26.289

-27.763

-28.721

-29.249

Saldo

-2.484

-2.254

-1.836

-2.414

-2.267

-2.113

03 Wonen en leefomgeving

Lasten

37.781

48.026

41.380

36.358

42.903

43.760

Baten

-18.893

-24.968

-16.622

-12.284

-17.460

-17.641

Saldo

18.888

23.058

24.758

24.074

25.443

26.119

04 Sociaal domein

Lasten

113.336

118.759

116.148

113.864

112.372

111.957

Baten

-28.727

-28.551

-25.775

-25.585

-25.387

-25.287

Saldo

84.609

90.208

90.373

88.279

86.985

86.670

05 Cultuur, sport en recreatie

Lasten

16.261

16.747

17.275

17.715

18.460

17.575

Baten

-2.539

-2.569

-2.628

-2.629

-2.628

-2.629

Saldo

13.723

14.178

14.647

15.086

15.832

14.946

06 Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

9.013

9.250

8.957

8.766

8.751

8.734

Baten

-408

-211

-163

-163

-163

-163

Saldo

8.605

9.039

8.794

8.603

8.588

8.571

07 Bestuur en organisatie

Lasten

27.965

27.108

27.467

27.518

26.563

26.417

Baten

-5.582

-3.929

-3.221

-3.123

-2.632

-2.632

Saldo

22.382

23.179

24.246

24.395

23.931

23.785

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

1.993

1.113

798

2.876

4.563

5.992

Baten

-168.326

-171.190

-174.801

-175.566

-179.387

-181.186

Saldo

-166.333

-170.077

-174.003

-172.690

-174.824

-175.194

Totaal saldo van baten en lasten

Lasten

247.897

265.448

254.929

252.849

259.216

260.590

Baten

-256.244

-264.653

-256.346

-255.246

-262.613

-265.024

Saldo

-8.347

796

-1.417

-2.398

-3.397

-4.434

Dotatie reserve P 01

Lasten

0

128

0

0

0

0

Dotatie reserve P 02

Lasten

900

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 03

Lasten

759

0

3.443

3.776

3.606

3.446

Dotatie reserve P 05

Lasten

175

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 06

Lasten

3.533

3.196

0

0

0

0

Dotatie reserve P 07

Lasten

1.021

557

557

557

557

557

Dotatie reserve P 08

Lasten

571

800

0

500

500

500

Totaal

6.959

4.680

4.000

4.833

4.663

4.503

Onttrekking reserve P 01

Baten

-153

-260

-29

-28

-28

-27

Onttrekking reserve P 02

Baten

-350

-95

0

0

0

0

Onttrekking reserve P 03

Baten

-1.609

-893

-90

-140

-140

-40

Onttrekking reserve P 04

Baten

-611

-3.199

-2.210

-3.820

-365

0

Onttrekking reserve P 05

Baten

-163

-4.928

0

-275

-900

0

Onttrekking reserve P 06

Baten

-1.256

-1.270

-1.120

0

0

0

Onttrekking reserve P 07

Baten

-978

-1.147

-748

-672

-522

-522

Onttrekking reserve P 08

Baten

-1.937

-751

0

0

0

0

Totaal

-7.058

-12.543

-4.197

-4.935

-1.955

-589

Saldo mutaties reserves

Saldo

-99

-7.863

-197

-102

2.708

3.914

Totaal resultaat

Voordeel

-8.446

-7.067

-1.614

-2.500

-689

-520

Nadeel

0

0

0

0

0

0