Concerninvesteringsplan 2018-2022

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

1e inr. 1 extra groep Livingstoneschool

2018

15.535

1.463

1.435

1.406

1.378

1e inrichting groep 24 Al Qalam

2018

15.850

1.493

1.464

1.435

1.406

IHP 2019

2019

1.000.000

0

77.500

76.125

74.750

IHP 2020

2020

2.000.000

0

0

155.000

152.250

IHP 2021

2021

3.800.000

0

0

0

294.500

IHP 2022

2022

3.800.000

0

0

0

0

Inpandige uitbreiding Kesper College

2018

147.000

11.393

11.190

10.988

10.786

Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20

2019

200.000

0

15.500

15.225

14.950

Renovatie Goudse Waarden

2020

8.072.000

0

0

625.580

614.481

Samuelschool 1e inr. Groep 10

2018

15.850

1.493

1.464

1.435

1.406

Verb. zolder Kesper College

2018

285.000

22.088

21.696

21.304

20.912

Vernieuwbouw De Ark

2019

5.718.641

0

443.195

435.331

427.468

Vervangen van dakbedekking van Al Qalam

2018

115.000

8.913

8.754

8.596

8.438

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel

2022

517.500

0

0

0

0

Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten

2024

1.865.000

0

0

0

0

WesterG: Bibliotheek

2027

323.854

0

0

0

0

WesterG: Buurtservicecentrum

2027

4.553.796

0

0

0

0

WesterG: Peuterspeelzaal 1

2024

721.747

0

0

0

0

WesterG: Peuterspeelzaal 2

2027

797.911

0

0

0

0

WesterG: Pleininrichting

2024

250.281

0

0

0

0

WesterG: School 1

2024

2.706.603

0

0

0

0

WesterG: School 2

2027

5.056.836

0

0

0

0

WesterG: School 3

2024

4.864.260

0

0

0

0

WesterG: School 4

2027

5.380.477

0

0

0

0

WesterG: Sporthal

2024

6.706.883

0

0

0

0

WesterG: Tijdelijke school

2031

2.998.494

0

0

0

0

WesterG: Onvoorzien bouwkosten fase 1

2024

450.000

0

0

0

0

WesterG: Onvoorzien bouwkosten fase 2

2027

550.000

0

0

0

0

WesterG: Sportveld

2024

874.054

0

0

0

0

WesterG: Voorbereidings krediet fase 2

2027

713.281

0

0

0

0

Totaal investeringen met economisch nut

64.515.853

46.843

582.198

1.352.425

1.622.725

Investeringen met maatschappelijk nut

Watersysteem Historische Binnenstad deel 2

2019

224.545

0

15.157

14.910

14.663

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

224.545

0

15.157

14.910

14.663

TOTAAL PROGRAMMA 1

64.740.398

46.843

597.355

1.367.335

1.637.388

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

AfvalScheidenLoont

2018

517.882

48.767

47.817

46.868

45.918

Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009

2018

135.867

12.794

12.545

12.296

12.047

Rioleringskrediet 2018 - 15jr

2018

119.000

11.206

10.987

10.769

10.551

Rioleringskrediet 2018 - 40jr

2018

5.835.460

306.362

302.350

298.338

294.327

Rioleringskrediet 2019 - 15jr

2019

124.620

0

11.735

11.507

11.278

Rioleringskrediet 2019 - 40jr

2019

6.106.380

0

320.585

316.387

312.189

Verbetering Afvalscheiding ( voorheen 'Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling (CIP 2005))

2018

72.894

6.865

6.731

6.597

6.464

Voorbereidings krediet ECO park

2019

256.000

0

58.240

56.832

55.424

Totaal investeringen met economisch nut

13.168.103

385.994

770.990

759.594

748.198

TOTAAL PROGRAMMA 2

13.168.103

385.994

770.990

759.594

748.198

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

Aanpassingen pand Zwolleweg 2 ( 2017)

2018

54.138

4.196

4.121

4.047

3.972

Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen

2018

32.417

3.052

2.993

2.934

2.874

Verduurzaming Vastgoed 2018

2019

860.594

0

66.696

65.513

64.330

Verduurzaming Vastgoed 2019

2019

752.173

0

58.294

57.260

56.225

Verduurzaming Vastgoed 2020

2020

166.440

0

0

12.899

12.670

Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad ( zakpalen)

2023

350.000

0

0

0

0

WW-Standplaats EMT betonplaat

2018

350.000

23.625

23.240

22.855

22.470

Totaal investeringen met economisch nut

2.565.762

30.873

155.344

165.508

162.541

Investeringen met maatschappelijk nut

GP: Hanzeweg

2018

32.010

2.481

2.437

2.393

2.349

GP: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde

2018

135.750

17.308

16.935

16.562

16.188

Herinr.Sportlaan js 2018

2021

235.000

0

0

0

18.213

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

2020

4.057.000

0

0

314.418

308.839

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017

2018

100.000

22.750

22.200

21.650

21.100

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018

2018

100.000

22.750

22.200

21.650

21.100

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019

2019

250.000

0

56.875

55.500

54.125

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

2020

250.000

0

0

56.875

55.500

Investeringen PP jaarschijf 2018

2018

3.500.000

446.250

436.625

427.000

417.375

Investeringen PP jaarschijf 2019

2019

3.500.000

0

446.250

436.625

427.000

Investeringen PP jaarschijf 2020

2020

3.500.000

0

0

446.250

436.625

Investeringen PP jaarschijf 2021

2021

3.500.000

0

0

0

446.250

Investeringen PP jaarschijf 2022

2022

3.500.000

0

0

0

0

Mobiliteitsplan js 2018 en 2019

2019

315.000

0

71.663

69.930

68.198

Mobiliteitsplan js 2020

2020

230.000

0

0

52.325

51.060

Mobiliteitsplan js 2021

2021

280.000

0

0

0

63.700

PP CIP jaarschijf 2018

2018

1.342.000

171.105

167.415

163.724

160.034

PP CIP jaarschijf 2019

2019

1.155.000

0

147.263

144.086

140.910

PP CIP jaarschijf 2020

2020

2.700.000

0

0

344.250

336.825

PP CIP jaarschijf 2021

2021

538.000

0

0

0

68.595

PP CIP jaarschijf 2022

2022

1.280.000

0

0

0

0

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2018

2018

3.840.431

201.623

198.983

196.342

193.702

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2019

2019

170.283

0

8.940

8.823

8.706

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2022

2022

638.067

0

0

0

0

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

2020

300.000

0

0

38.250

37.425

Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)

2018

280.000

35.700

34.930

34.160

33.390

VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring

2018

150.306

19.164

18.751

18.338

17.924

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

35.878.847

939.131

1.651.467

2.869.151

3.405.133

TOTAAL PROGRAMMA 3

38.444.609

970.004

1.806.811

3.034.659

3.567.674

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

2019

539.672

0

41.825

41.083

40.341

Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr

2019

473.897

0

44.625

43.756

42.888

Totaal investeringen met economisch nut

1.013.569

0

86.450

84.839

83.229

TOTAAL PROGRAMMA 4

1.013.569

0

86.450

84.839

83.229

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

Mammoet/handbalveld Vires (2021 )

2021

45.000

0

0

0

4.238

Renovatie /uitbreiding speelveld rugby

2018

137.250

15.212

14.898

14.583

14.269

Sporthal Tobbe (10 jaar)

2019

833.786

0

106.308

104.015

101.722

Sportvelden (2019) 1

2019

305.000

0

33.805

33.106

32.407

Sportvelden (2019) 2

2019

70.000

0

5.425

5.329

5.233

Sportvelden (2020) 1

2020

70.000

0

0

7.758

7.598

Sportvelden (2020) 2

2020

70.000

0

0

7.758

7.598

Sportvelden (2020) 3

2020

70.000

0

0

7.758

7.598

Sportvelden (2021)

2021

180.000

0

0

0

19.950

Sportvelden (2022)

2022

305.000

0

0

0

0

Sportvelden (2023)

2023

305.000

0

0

0

0

Sportvelden (2024)

2024

305.000

0

0

0

0

Sportvelden (2025)

2025

305.000

0

0

0

0

Verv kunstgrasmat 2e veld Jodan Boys.

2018

320.400

35.511

34.777

34.043

33.308

Vervanging hekwerken (2019)

2019

15.400

0

1.194

1.172

1.151

Vervanging hekwerken (2020)

2020

15.400

0

0

1.194

1.172

Vervanging hekwerken (2021)

2021

15.400

0

0

0

1.194

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

2018

172.500

13.369

13.132

12.894

12.657

Zonnepanelen (325) Mammoet

2018

122.394

9.486

9.318

9.149

8.981

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

2018

265.478

20.575

20.210

19.845

19.480

Zonnepanelen (88) Zebra

2018

33.045

2.561

2.515

2.470

2.424

Totaal investeringen met economisch nut

3.961.053

96.714

241.582

261.074

280.980

TOTAAL PROGRAMMA 5

3.961.053

96.714

241.582

261.074

280.980

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

Parkeerautomaten - aanpassingen

2018

415.000

52.913

51.771

50.630

49.489

Vervanging camera toezicht js 2018

2018

54.000

12.285

11.988

11.691

11.394

Vervanging camera toezicht js 2019

2019

43.787

0

9.961

9.720

9.479

Vervanging camera toezicht js 2020

2020

51.000

0

0

11.603

11.322

Vervanging camera toezicht js 2021

2021

45.000

0

0

0

10.238

Vervanging camera toezicht js 2022

2022

42.000

0

0

0

0

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023

2023

42.000

0

0

0

0

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024

2024

42.000

0

0

0

0

Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ

2022

40.000

0

0

0

0

Vervanging Video managem syst Stadstoezicht

2021

125.000

0

0

0

28.438

Totaal investeringen met economisch nut

899.787

65.198

73.720

83.644

120.360

TOTAAL PROGRAMMA 6

899.787

65.198

73.720

83.644

120.360

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2019

Kapitaal-lasten 2020

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Investeringen economisch nut

Automatisering 2019

2019

450.000

0

102.375

99.900

97.425

Automatisering 2020

2020

400.000

0

0

91.000

88.800

Automatisering 2021

2021

275.000

0

0

0

62.563

Automatisering 2022

2022

275.000

0

0

0

0

MIVOP Automatisering 2018

2018

526.110

119.690

116.796

113.903

111.009

MIVOP Bedrijfsvoering 2018

2018

410.250

93.332

91.076

88.819

86.563

MIVOP Geheugen van Gouda 2018

2018

180.750

41.121

40.127

39.132

38.138

MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2018

2018

107.890

24.545

23.952

23.358

22.765

Verv / inrichting archiefruimten 2032

2032

60.000

0

0

0

0

Verv.koffieautomaten HvdS

2019

25.000

0

3.188

3.119

3.050

Vervanging meubilair HvdS

2019

125.000

0

11.771

11.541

11.312

Vervanging paternosterkasten 2022

2022

120.000

0

0

0

0

Zonwering HvdS

2019

29.000

0

2.731

2.677

2.624

Totaal investeringen met economisch nut

2.984.000

278.688

392.016

473.449

524.249

TOTAAL PROGRAMMA 7

2.984.000

278.688

392.016

473.449

524.249