Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.063

1.035

1.007

979

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

28

28

28

26

Stand per 31 december

1.035

1.007

979

953

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

5.359

6.049

7.501

9.202

Vermeerderingen

730

1.492

1.741

1.992

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

6.049

7.501

9.202

11.154

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

5.458

5.458

5.458

5.458

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

5.458

5.458

5.458

5.458

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.962

1.962

1.962

1.962

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.962

1.962

1.962

1.962

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.832

832

832

832

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

1.000

0

0

0

Stand per 31 december

832

832

832

832

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

468

277

161

196

Vermeerderingen

557

556

556

556

Verminderingen

748

672

521

522

Stand per 31 december

277

161

196

230

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

36.434

38.382

39.472

41.161

Vermeerderingen

4.328

5.285

3.054

2.475

Verminderingen

2.380

4.195

1.365

0

Stand per 31 december

38.382

39.472

41.161

43.636

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

52.579

53.996

56.393

59.791

Vermeerderingen

5.614

7.333

5.352

5.023

Verminderingen

4.197

4.936

1.954

589

Stand per 31 december

53.996

56.393

59.791

64.225