Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

15.827

21.001

17.183

14.618

Vermeerderingen

5.275

5.960

7.147

8.015

Verminderingen

101

9.778

9.712

9.758

Stand per 31 december

21.001

17.183

14.618

12.875

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

10.338

12.581

14.257

17.022

Vermeerderingen

4.681

3.894

4.840

5.435

Verminderingen

2.438

2.218

2.075

2.074

Stand per 31 december

12.581

14.257

17.022

20.383

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

5.498

5.361

5.283

5.206

Vermeerderingen

103

102

103

103

Verminderingen

240

180

180

180

Stand per 31 december

5.361

5.283

5.206

5.129

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

31.715

38.995

36.775

36.898

Vermeerderingen

10.059

9.956

12.090

13.553

Verminderingen

2.779

12.176

11.967

12.012

Stand per 31 december

38.995

36.775

36.898

38.439