Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

2,6

2,2

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

7,1

2,9

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

6,6

5

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

6,1

4,8

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

2017

136

131

1. Veiligheid

Hardekernjongeren

per 10.000 inwoners

2014

4,6

1,3