Belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering

  • De verwachting is dat de renteniveaus laag zullen blijven maar wel gaan oplopen;
  • Verwacht renteresultaat over 2019 € 1,4 miljoen positief;
  • In 2019 zal naar verwachting € 40 miljoen aan langlopende financieringsmiddelen worden aangetrokken;
  • In verdere jaren ontstaat een substantiële financieringsbehoefte, met name door herfinanciering en investeringen in scholen en duurzaamheidsmaatregelen;
  • Alternatieve financieringsconstructies (niet bancaire financiering) worden onderzocht.