Waarin geeft de paragraaf financiering inzicht?

De paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen in de financiering het begrotingsjaar en behandelt de beleidsvoornemens voor het komende jaar.

In de paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde:

  • Het wettelijk kader van de paragraaf financiering;
  • De algemene ontwikkelingen op het gebied van financiering;
  • Het gemeentelijke financieringsbeleid;
  • De risico’s uit hoofde van de treasury.