Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

n.v.t.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

5,72

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€ 560

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

3%

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

2018

7%