Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal bezoekers Gouda

1 Miljoen bezoekers vanaf 2017

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

Stijgende trend vanaf 2010

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak

De huidige leegstand: 9,2% van het vloeroppervlakte (10.243 m2)

Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7% Doel in 2019: 8,6%

5. Sport, cultuur en recreatie

Bezoekers gesubsidieerde instellingen

Stijgende trend vanaf 2010

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn

Stijging