Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland 

De gebieden van de Groenalliantie hebben recreatieve waarde voor bewoners. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden, waarmee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde samenleving. Zo zal de aan te leggen natuurspeelplaats in de Goudse Hout ouders en kinderen uitnodigen om naar buiten te gaan en te wandelen, fietsen, spelen.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoud en beheert relevante publicaties uit Gouda en de regio.

SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland. Beleidsdoelstellingen van SAMH voor 2019 zijn: het adviseren van de gemeenten over goed archiveren en het duurzaam toegankelijk bewaren van digitale informatie. Open digitale beschikbaarstelling van de collectie is een belangrijke ambitie van het Streekarchief. Het aantal online raadpleegbare collecties van het Streekarchief moet omhoog. Het Streekarchief heeft een sterke staat van dienst opgebouwd in de levering van educatieve producten en diensten. Het Streekarchief wil deze succesformule de komende jaren consolideren en waar het kan ook uitbouwen met nieuwe producten.

Sport.Gouda

Sport.Gouda zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening, o.a. door het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.