Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal banen

34.252

Behoud van het aantal banen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

5.794

Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren als positie van gemeente met hoogste leegstand (Bron Cushman & Wakefield)

Plek 11

Plek buiten top 10

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar

Medio 2018: 404

In de periode 2019-2022 daling realiseren van 100 jongeren