Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2017

112,8

139,7

Gouda stuurt niet op deze indicator

3. Economie

Functiemenging

%

2017

52,1

52,4

Gouda stuurt niet op deze indicator

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

1,8

1,7

Afname naar 1,75 (100 jongeren)

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

0,99

1,82

Gelijk blijven

4. Onderwijs

Relatief verzuim

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

56,07

26,58

Afname