Beleid en belangrijkste wijzigingen in 2019

De uitgangspunten voor de tarieven zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022. De OZB stijging in 2019 blijft beperkt tot het inflatiepercentage van 2,4%. De rioolheffing eigenaren stijgt met 11,4% en de rioolheffing gebruikers met 9,4%. De afvalstoffenheffing daalt met 12,8%. In 2019 stijgen de woonlasten voor de eigenaar-gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 186.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2018) met 1%. De woonlasten voor de huurder dalen in 2019 met 3,8%.