Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociale kracht: % inwoners dat tevreden is over de eigen participatie

2017: 65%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 65-70%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Percentage vrijwilligers: % inwoners dat vrijwilliger is

2017: 32%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 30-40%

6.2 Wijkteams

Bekendheid sociaal team: % inwoners dat weet waar men terecht kan voor ondersteuning

2017: 26%

Toename

6.3 Inkomensregelingen

Aantal stadspassen voor kinderen uit de doelgroep met Kindpakket

In 2017 geïntroduceerd

Toename

6.4 Begeleide participatie

Aantal plaatsingen op een garantiebaan

De streefwaarde wordt nader bepaald

6.4 Begeleide participatie

Aantal plaatsingen op een garantiebaan bij de gemeente Gouda

De streefwaarde voor 2019 is 8

6.6 Maatwerkvoorziening Wmo

Doorlooptijd afgifte indicatie Wmo en Jeugd

% binnen 8 weken

90% binnen 8 weken

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bekendheid schuldhulpverlening in %

2017: 54%

Toename

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening: verhouding meldingen en aantal trajecten

Sinds 2018 in eigen beheer

De streefwaarde wordt nader bepaald

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Aantal cliënten dat beschermd woont (intramuraal)

2017: 206

Afname (< 200 of lager)