Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2017

752,9

758,2

Minimaal gelijk of toename

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

66,4

66,7

Toename

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

tweede halfjaar 2017

43,8

41,1

Afname

6. Sociaal domein

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

tweede halfjaar 2017

32,1

29

Geen; aantal is geen doel

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

%

eerste halfjaar 2016

38

57

Geen; aantal is geen doel

6. Sociaal domein

% Kinderen in armoede

%

2015

6,44

6,58

Geen

6. Sociaal domein

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

2,05

1,52

Geen

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

2,24

1,45

Geen

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2017

9,7

9,7

Afname of gelijk

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

tweede halfjaar 2017

0,5

0,4

Afname of gelijk

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

tweede halfjaar 2017

1,3

1

Afname of gelijk