Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

De gemiddelde kwaliteit van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte (Wegen, Groen, Meubilair etc.)

B

Blijft minimaal niveau B(CROW). Dit m.u.v. elementenverharding

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

Het aantal speelplekken in Gouda

151

151

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huurwoningen

Op plannen 2019

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Middeldure huurwoningen

Op plannen 2019

+50 per jaar

8.3 Wonen en bouwen

Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+60 woningen)

33%