Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

4

8

4

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

9

9

9

8. VHROSV

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

939

644

2018

915

649

8. VHROSV

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

1006

723

2018

982

721

8. VHROSV

WOZ-waarde woningen

duizenden euro's

2016

176

209

2017

179

216

2018

188

230

8. VHROSV

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 inwoners

2015

5,5

6,4

6

2016

8,4

7,2

8. VHROSV

Demografische druk

%

2017

70,9

69,0

69

2018

71,1

69,6