Verloop per reserve

Programma 1 Reserve Revitalisering Goudse Poort

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.063

1.035

1.007

979

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

28

28

28

26

Stand per 31 december

1.035

1.007

979

953

Programma 3 Reserve wijkontwikkeling

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

32

32

32

32

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

32

32

32

32

Programma 3 Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

69

69

69

69

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

69

69

69

69

Programma 3 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 3 Notenboomen

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

231

231

231

231

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

231

231

231

231

Programma 3 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

465

465

465

465

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

465

465

465

465

Programma 3 Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

0

660

2.070

3.730

Vermeerderingen

660

1.410

1.660

1.910

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

660

2.070

3.730

5.640

Programma 3 Reserve parkeren

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

675

705

747

788

Vermeerderingen

70

82

81

81

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

705

747

788

829

Programma 3 Reserve zuidelijk stationsgebied

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

3.888

3.888

3.888

3.888

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

3.888

3.888

3.888

3.888

Programma 4 Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

5.458

5.458

5.458

5.458

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

5.458

5.458

5.458

5.458

Programma 5 Reserve cultuur- en erfgoedfonds

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

212

212

212

212

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

212

212

212

212

Programma 5 Reserve vm. NIEGG Spoorzone en Westergouwe

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.750

1.750

1.750

1.750

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.750

1.750

1.750

1.750

Programma 6 Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.832

832

832

832

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

1.000

0

0

0

Stand per 31 december

832

832

832

832

Programma 7 Reserve organisatieontwikkeling

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

468

277

161

196

Vermeerderingen

557

556

556

556

Verminderingen

748

672

521

522

Stand per 31 december

277

161

196

230

Programma 8 Algemene reserve

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

23.520

24.964

27.569

27.758

Vermeerderingen

1.614

3.000

1.189

1.020

Verminderingen

170

395

1.000

0

Stand per 31 december

24.964

27.569

27.758

28.778

Programma 8 Egalisatiereserve openbare ruimte

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

5.880

8.593

10.877

12.742

Vermeerderingen

2.713

2.284

1.865

1.455

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

8.593

10.877

12.742

14.197

Programma 8 Reserve Sociaal Domein

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

6.325

4.165

365

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

2.160

3.800

365

0

Stand per 31 december

4.165

365

0

0

Programma 8 Reserve Cofinanciering Regionale Projecten

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

710

660

660

660

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

50

0

0

0

Stand per 31 december

660

660

660

660

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

52.579

53.996

56.393

59.791

Vermeerderingen

5.614

7.333

5.352

5.023

Verminderingen

4.197

4.936

1.954

589

Stand per 31 december

53.996

56.393

59.791

64.225