Verloop per voorziening

Programma 1 Voorziening verwerking afvalstoffen

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.054

1.169

1.100

1.005

Vermeerderingen

119

0

0

0

Verminderingen

4

69

95

120

Stand per 31 december

1.169

1.100

1.005

885

Programma 1 Voorziening riolering

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

14.390

19.448

15.699

13.230

Vermeerderingen

5.058

5.751

7.031

7.877

Verminderingen

0

9500

9500

9500

Stand per 31 december

19.448

15.699

13.230

11.607

Programma 1 Voorziening planmatig onderhoud gem. onderwijsgebouwen

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

383

383

383

383

Vermeerderingen

97

208

117

139

Verminderingen

97

208

117

139

Stand per 31 december

383

383

383

383

Programma 3 Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

453

546

564

662

Vermeerderingen

113

113

113

113

Verminderingen

20

95

15

15

Stand per 31 december

546

564

662

760

Programma 3 Voorziening deelname grondbank Zuidplas

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.440

1.440

1.440

1.440

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.440

1.440

1.440

1.440

Programma 3 Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

7.030

8.158

9.767

12.320

Vermeerderingen

2.466

2.792

3.747

4.350

Verminderingen

1.338

1183

1194

1194

Stand per 31 december

8.158

9.767

12.320

15.476

Programma 3 Voorziening onderhoud stationsgarage

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

167

189

208

220

Vermeerderingen

46

46

46

46

Verminderingen

24

27

34

34

Stand per 31 december

189

208

220

232

Programma 3 Voorziening verhuurdersonderhoud schouwburg

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

132

267

380

258

Vermeerderingen

174

174

174

174

Verminderingen

39

61

296

297

Stand per 31 december

267

380

258

135

Programma 3 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

1.116

1.981

1.898

2.123

Vermeerderingen

1.881

769

760

752

Verminderingen

1.016

852

535

535

Stand per 31 december

1.981

1.898

2.123

2.340

Programma 4 Voorziening pijporgel aula begraafplaats

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Programma 7 Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

5.363

5.245

5.127

5.009

Vermeerderingen

60

60

60

60

Verminderingen

178

178

178

178

Stand per 31 december

5.245

5.127

5.009

4.891

Programma 7 Voorziening spaaruren verlof

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

46

46

46

46

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

46

46

46

46

Programma 7 Voorziening onderhoud Huis van de Stad

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

89

70

110

151

Vermeerderingen

42

42

42

42

Verminderingen

61

2

1

1

Stand per 31 december

70

110

151

192

Totaal programma 's

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

31.715

38.994

36.774

36.899

Vermeerderingen

10.056

9.955

12.090

13.553

Verminderingen

2.777

12.175

11.965

12.013

Stand per 31 december

38.994

36.774

36.899

38.439