Mee-/tegenvallers

Naast alle voornoemde onderwerpen spelen diverse zaken of dossiers die op korte of langere termijn mogelijk tot (aanzienlijke) mee- of tegenvallers voor het perspectief kunnen leiden. Zonder volledig te willen zijn en in willekeurige volgorde kan worden gedacht aan onderwijshuisvesting, de septembercirculaire over het Gemeentefonds, loon- en prijsontwikkelingen in het sociaal domein, grondverbetering, mobiliteit, Lekkenburg, Chocoladefabriek.